18/07/13

Permalink 01:14:00 pm by kritische burger, Categories: Justitie en zijn blunders

Link: http://www.standaard.be/cnt/dmf20130718_00662785

De 52-jarige man wordt ervan verdacht deel uit te maken van een internationale criminele organisatie die zich op grote schaal bezighield met internationale drugshandel. 

De arrestatie paste in een internationale actie, gecoördineerd door de Verenigde Staten en waarbij ook arrestaties plaatsvonden in Nederland en de Verenigde Staten.

O. werd opgepakt in zijn woning in Elsene. Hij was werkloos, verbleef bij zijn Belgische echtgenote en leefde er van haar invaliditeitsuitkering.


You must be logged in to see the comments. Log in now!

If you have no account yet, you can register now! (It only takes a few seconds)

Link: http://www.knack.be/nieuws/belgie/n-va-verbaasd-over-omvang-dotatie-koning-albert/article-4000351888061.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-16/07/2013#reviews

Koning Albert II, één van de rijkste mensen van België zal elk jaar een dotatie van  bijna 1 miljoen euro zal krijgen van de belastingbetaler, en dat in economisch barre tijden. 

De gemiddelde Belg heeft een pensioen van 1100 euro. Koning Albert II krijgt dus 70 keer meer pensioen dan zijn onderdanen die zijn pensioen betalen ...

Binnenkort hebben we drie koninginnen, twee koningen, een prins en een prinses die elk een dotatie ontvangen - straks komt daar misschien nog de kroonprinses bij. Dat met Laurent en Astrid de broer en de zus van de koning een dotatie zullen krijgen, gebeurt nergens anders. In andere monarchieën gaan die gewoon uit werken.

De kern (Gwendolyn Rutte - Open VLD, Wouter Beke (CD&V) en SPa (Bruno Tobback van Vlaamse kant) besliste, in navolging van het akkoord binnen het Uitvoeringscomité voor de Staatshervorming, dat het voormalige vorstenpaar voortaan op een schijf van 200.000 euro van zijn dotatie belastingen zal betalen. 

De koning en koningin zullen de komende vijf jaar nog kunnen rekenen op een tiental gedetacheerde overheidsmedewerkers, naast hun veiligheidsnoden. Het einde van het koningschap betekent immers niet dat ze hun activiteiten volledig stopzetten, aldus MR-vicepremier Reynders, die als voorbeeld aanhaalde dat tal van burgers brieven schrijven naar de koning (Blijkbaar kunnen de koning en koningin zelf niet schrijven, als ze daarvoor mensen in dienst moeten nemen. Of is het omdat ze gans het jaar op vakantie in het buitenland zijn dat ze zelf de Belgische burger niet kunnen antwoorden? Misschien dat de burgers beter stoppen met schrijven naar het koningshuis, dit spaart een boel geld uit ...).

De gewone gepensioneerde krijgt ook bijstand. Hij kan een maaltijd aan huis laten komen, beroep doen op een chauffeur voor zijn uitstapjes naar winkelcentra en zelfs een tuinman en werkster inhuren. Maar hij moet daar een bijdrage voor betalen. Albert II en Paola krijgen echter tien personeelsleden, in voltijds dienstverband, bovenop de dotatie. 

Het verhaal dat zij belasting moeten betalen is helemaal grotesk. Hoe gaat het er in werkelijkheid aan toe? Door het kernkabinet wordt beslist dat de koninklijke oudjes belasting zullen moeten betalen. Dat zal het volk bevallen. Wat niet gezegd werd is dat er slechts op een bescheiden deel op hun pensioen belasting wordt geheven.

Ten tweede: door de leden van het kernkabinet (voor Vlaanderen: Open VLD, CD&V en SPa), in samenspraak met de hofhouding, wordt beslist dat de belasting bovenop de vergoeding komt, zodat Albert II en Paola in werkelijkheid geen belasting betalen. 

Na die vijf jaar zal een evaluatie volgen, preciseert het kabinet van de premier nog. Dit valt toevallig samen met een nieuwe verkiezingskoorts...

(Belga/TE) 

You must be logged in to see the comments. Log in now!

If you have no account yet, you can register now! (It only takes a few seconds)

03/07/13

Link: http://www.knack.be/nieuws/belgie/fabiola-pompt-2-5-miljoen-euro-extra-in-stichting-astrida/article-4000342087992.htm?nb-handled=true&utm_medium=Email&utm_source=Newsletter-03/07/2013&utm_campaign=Newsletter-RNBDAGKN?rnd=95765#reviews

Koningin Fabiola heeft massaal nieuw kapitaal geïnjecteerd in Astrida, de stichting van openbaar nut die door koning Boudewijn werd opgericht. "Het geld komt van haar eigen vermogen, niet uit de dotatie", zegt de paleiswoordvoerder in De Morgen en Het Laatste Nieuws.

De kapitaalinjectie werd door de bestuurders van de stichting tijdens een vergadering op 20 juni goedgekeurd. Dat werd bevestigd door de woordvoerder van het paleis Bruno Nève de Mévergnies. Die laatste, die ook bestuurder bij de stichting is, wilde geen commentaar geven over de gigantische kapitaalverhoging. "Hoe dan ook is dat geld van haar privévermogen en niet van haar dotatie", merkt Nève op.

Volgens de kranten heeft Fabiola 6,6 procent aan rechten betaald om de gift aan haar stichting te kunnen doen. De jaarrekeningen werden naar de griffie van de handelsrechtbank van Brussel gestuurd op 25 juni. Dat was noodzakelijk om de boekhouding in orde brengen. (Belga/SD)

You must be logged in to see the comments. Log in now!

If you have no account yet, you can register now! (It only takes a few seconds)

28/06/13

Link: http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/vlindermonarchie-een-deugdelijk-compromis-ii

Onduidelijk fiscaal statuut

Wat verandert de regeling op het terrein? Voor de koning wijzigt er alvast niets. Hij staat nog steeds boven de wetten en zelfs boven de Grondwet. Artikel 172 van die Grondwet bepaalt immers dat enkel een wet kan voorzien in vrijstelling van belasting. Nu bestaat er geen enkele wet die de civiele lijst vrijstelt van het betalen van accijns en BTW.

Wat de andere dotatiegerechtigden betreft, hangt veel af van de wijze waarop men de opdeling tussen inkomensgedeelte en werkingstoelage bekijkt. Dit is een cruciaal punt, want hier zullen alle Belgen niet echt gelijk zijn voor de wet. Een voorbeeld. Een lerares koopt zich eind augustus een nieuwe outfit om netjes uitgedost het nieuwe schooljaar te beginnen. Deze lerares kan deze aankoop niet aftrekken als beroepskost. Al evenmin kan ze hiervoor beroep doen op de werkingstoelage van haar school. Maar wanneer prinses Mathilde ‘beroepskledij’ aanschaft bij Nathan, is dit dan ten laste van de werkingstoelage? Royalisten zullen antwoorden: evident, Mathilde moet zorgen voor de uitstraling van België. Mocht dit argument juist zijn, dan mogen voortaan ook Monica De Coninck (Sp.a), Maggy De Block (Open Vld), Joëlle Milquet (cdH) en Laurette Onkelinx (PS) zich kleden op kosten van de werkingstoelage van hun ministerie. Ook deze dames oefenen, namens België, een openbare functie uit. Dit zou dan ook betekenen dat Liesbeth Homans (N-VA) voortaan beroep zal kunnen doen op de werkingstoelage van haar Antwerpse schepenambt. Maar, net in Antwerpen zijn er ooit politici geweest die zoiets hebben geprobeerd. Een ‘chacoche’ en wat kledij - niet eens van bij Nathan - groeiden er al snel uit tot de Visa-affaire.

Maar indien Mathilde beroep kan doen op het werkingsgedeelte voor haar ‘beroepskledij’, dan moet toch de regeling gelden van de voordelen van alle aard? Hetzelfde geldt evident voor de mannelijke excellenties. Indien Filip een wagen of een gsm koopt op kosten van het werkingsgedeelte en deze ook privé gebruikt, dan is dit een voordeel van alle aard. En idem voor de gratis woonst. Het voordeel van alle aard is echter een beroepsinkomst waarop belasting dient betaald. Is er één lezer die denkt dat deze regeling ook zal worden toegepast op de dotatiegerechtigden?

Laken blijft een belastingsparadijs

Het Vlindercompromis over de monarchie bereikt het beoogde doel helemaal niet en verandert weinig op het terrein. Er is bovendien nog veel werk aan de winkel om dit compromis van niet eens anderhalve pagina uit te werken tot een duidelijke wettekst. Vervolgens moet dit allemaal nog door het parlement gejaagd, terwijl er op 25 mei 2014 verkiezingen zijn. Laken is het belastingsparadijs der belastingsparadijzen en daar zal ‘de grootste hervorming ooit van de monarchie’ weinig aan veranderen. Laken ligt nog altijd offshore, ergens in de financiële buurt van de Bahama’s en de Kaaimaneilanden.

You must be logged in to see the comments. Log in now!

If you have no account yet, you can register now! (It only takes a few seconds)

26/06/13

 

You must be logged in to see the comments. Log in now!

If you have no account yet, you can register now! (It only takes a few seconds)

:: Next >>

Zoek

Random foto

multiblog engine